Recruitment (domáci aj medzinárodný)

 • Selekcia uchádzačov na základe životopisov a referencií.

 • Telefonické interview s krátkym rozhovorom v cudzom jazyku.

 • Osobné interview s každým uchádzačom, pri ktorom sa skúmajú jazykové schopnosti, osobnostné predpoklady a motivačné schopnosti.

 • Prezentácia uchádzača klientovi okamžite po interview.

- v prípade medzinárodného recruitmentu :

 • V prípade umiestnenia v zahraničí asistencia uchádzačovi pri vycestovaní, poistení a iných náležitostí.

 • Konzultácie a asistencia týkajúce sa pracovného práva v danej krajine.

 • Asistencia počas celej doby práce v cudzine.

 • Preklady potrebných dokumentov

Personálny leasing

Personálny leasing je služba zameraná na zabezpečenie komplexnej administratívy a správy spojenej so vznikom, priebehom a skončením pracovného pomeru zamestnancov dočasne vykonávajúcich prácu u klienta. Dočasné pridelenie zamestnancov umožňuje veľmi flexibilne meniť počet prijatých zamestnancov podľa momentálnych potrieb klienta.
 

Jasne vo výhode:

 • Profesionálne realizovaný výberový proces s garanciou spokojnosti
 • Zastrešenie kompletnej administratívy, personálnej agendy a mzdového účtovníctva
 • Flexibilita reakcie na zmeny Vašich trhov a počtu personálnych stavov

 

V prípade záujmu o naše služby nás môžete kontaktovať emailom na etga@etga.sk.