Pracovná ponuka:
povinne-pole
1. Osobné údaje:
povinne-pole
povinne-pole
povinne-pole
povinne-pole
povinne-pole
Pohlavie:
povinne-pole
Dátum narodenia:
Fotka:
Max veľkosť súboru 1 MB !
Fotka celej postavy:
2. Vzdelanie:
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
povinne-pole
Od:
Do:
Od:
Do:
3. Pracovné skúsenosti: pridat-pracovne-skusenosti odobrat-pracovne-skusenosti
Od:
Do:
Od:
Do:
4. Odborné znalosti:
Cudzí jazyk:
Úroveň:
pridat-pracovne-skusenosti odobrat-pracovne-skusenosti
Vodičský preukaz:
5. Poznámka:
6. Potvrdenie registrácie:
1/ Odsúhlasením on line registrácie v zmysle § 7 ods.1a2 a ods. 11 a § zákona 23 č.428/2002 o ochrane údajov, dávam súhlas ETGA s.r.o na spracovanie mojich osobných údajov uvedených v životopise a v on line registrácii za účelom sprostredkovania zamestnania. Vyhradzujem si právo, tento súhlas kedykoľvek písomne doporučenou poštou odvolať. Súhlas dávam na 2 roky od doručenia tejto registrácie a súhlasím tým, že po uplynutí tejto doby budú moje osobné údaje zlikvidované.

2/ Beriem na vedomie že ETGA s.r.o. je sprostredkovateľom a vyhradzuje si právo na prípadné zmeny v informáciách, podmienkach ako aj poplatkoch ponuky až do momentu vycestovania.